miércoles, 16 de marzo de 2011

Les TiC a l'educació


Treballar les TiC a l'aula ens comporta molts avantatges tant per els alumnes i per els mestres. Ens permet innovar, crear, aprendre i preparar als alumnes per el seu futur. Hi ha més interès i motivació i més interacció. Fa que es desenvolupi la iniciativa de cada persona i alimenta l'alfebatització digital i audiovisual. Ens desenvolupa l'activitat de recerca i de selecció d'informació que és motl important i millora les competències d'expressió i creativitat. Tot i que també té els seus inconvenients ja que és una manera de que els alumnes també es puguin distreure més del compte.

És important que els mestres tinguin una formació prèvia per aconseguir un bon aprenentatge a través d'aquestes, ja que si fós al contrari podria perjudicar als nens. Deixo un vídeo per qui vulgui informar-se més sobre el tema!

No hay comentarios:

Publicar un comentario