jueves, 24 de marzo de 2011

Anglès365

Anglès365.com és un conjunt de recursos per els mestres d'inglès. Aquests poden servir com a base per a realitzar una activitat, o com a refoç o complement o bé ja cm a diversió.
Consta de varies seccions:
* Activities on-line: Accés a activitats online, classificades per nivell, des d’Infantil a Sisè de Primària. Per a accedir a elles, és necessari respondre una pregunta. Es pot accedir a elles, per tant, des de l’aula o des de casa. És un espai d’Aula Virtual.
* Homework: Espai amb activitats de reforç i ampliació de tot el treballat en l’aula. És una àrea privada per als seus alumnes, a la qual s’accedeix amb contrasenya.
* Experiences: Aquest apartat està dirigit als docents. En ell es recullen diferents experiències sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa en els nivells d’infantil i primària.
* Resources: En aquest apartat, dirigit principalment als mestres, es pot trobar diferents tipus de material per al seu ús manipulatiu a classe per part dels alumnes o el professor (flashcards, jocs de cartes, fitxes, presentacions…); i materials digitals per al seu ús amb ordinadors. També agrupa els materials temàticament, per a facilitar la seva recerca.
* Digital board: Molts dels materials de l’apartat d’Activitats online són susceptibles de ser usats mitjançant la Pissarra Digital. En aquest apartat es dóna a conèixer les possibilitats d’aquest recurs
* Forum: Espai de trobad i d'intercanvi d'experiències de docents.
* ...

També existeix un correp on els professors de diferents llocs comparteixen dubtes, experiències, recursos, etc.

a més a més també hi ha un canal d'Anglès365 al youtube.

No hay comentarios:

Publicar un comentario