miércoles, 22 de abril de 2009

Creació del video


Per creae aquest video hem seguit una sèrie de pasos:
1. Primer de tot ens vam reunir totes les membres del grup i vam grabar deu minuts de vídeo sense seguir cap tipus d'ordre, és a dir, anàvem grabant les escenes sense ordre.
2. El següent pas va ser passar el vídeo a l'ordinador i concretament al programa Studio.
3. Amb aquest programa hem realitzat tots els canvis i efectes del vídeo. Vam ordenar les imatges i vam eliminar les que no ens servien.
4. Vam escollir la cançó que voliem que hi haguès a cada imatge, retallant-la si feia falta.
LA cançó o la sequència es pot retallar fent doble clic sobre d'aquesta. Quan fem doble clic se'ns obre una aplicació que, de manera molt senzilla, podem retallar la canççó i la seqüència.
5. Un cop tenim el vídeo ordenat i amb la música corresponent, apliquem els efectes que volem.

Quan ja hem aplicat els efectes el guardem com archiu Windows Multimedia i amb alta calitat i el pengem a www.youtube.com . Per fer-ho ens hem de registrar. Per mirar el vídeo podem anar a www.youtube.com i buscar-ho com a: Vídeo llibre NTAE, o bé mirar-lodirectament des del meu blog.

No hay comentarios:

Publicar un comentario