miércoles, 20 de mayo de 2009

Grup6. Els portals educatius

L'exposició d'avui era sobre els portals educatius que trobem a internet. En aquesta pàgian web en podem trobar cinc la qual van dirigitas tant a pares, a alumnes i ha mestres.

http://portalseducatius.wikispaces.com/

Els portals educatius són espais web que ofereixen múltiples serveis als membres de la comunitat educativa (professorat, alumnat, gestors dels centres i famílies): informació, instruments per a la recerca de dades, recursos didàctics, eines per a la comunicació interpersonal, formació, assessorament, entreteniment…

AVANTATGES DELS PORTALS EDUCATIUS:

  • Permeten l’accés a serveis i recursos educatius tant per professionals de l’educació, com per pares/mares i alumnes.
  • Es disposen de les mateixes eines tant a l'escola com a casa.
  • Incorpora els avantatges de diferents mitjans i llengües.
  • La majoria incorporen notícies i una agenda portada al dia sobre temes referents al món educatiu.
  • Ofereixen un gran nombre de materials a l’abast (guies didàctiques, activitats, jclics, jocs on-line...)
  • Permeten l’experimentació en les TIC per part dels alumnes.
  • Incorporen fòrums i xats que permeten la interacció entre diferents membres.
  • Afavoreixen l'aprenentatge constructiu i permeten una millor participació i cooperació dels alumnes.
  • Ofereixen noves possibilitats als alumnes, així com enfocaments més motivadors per arribar als coneixements.
  • Permeten establir comunitats virtuals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario